Výnimočný priestor. Pre výnimočných.

Do konca roku 2011 ďalších 15 ihrísk na Slovensku!

Copyright © 2011 Fobos advertising s.r.o.
Designed by Fobos advertising.
All rights reserved.

ProGolf Media

je spoločnosť, ktorá sa
zaoberá outdoor reklamou
a marketingom, mediálnym
plánovaním a nákupom,
kreativitou a tvorbou
reklamných kampaní, produkciou,
reportingom a ponúka mediálnu
sieť Citylight vitrín
na golfových ihriskách.

ProGolf Media

so sídlom na Slovensku má cieľ vybudovať
v priebehu niekoľkých rokov na väčšine
golfových ihrísk na Slovensku a neskôr aj v Rakú-
sku a Českej republike sieť Citylight vitrín.

Sú umiestňované na najexkluzívnejších miestach,
ako napríklad odpaliská, cvičné odpaliská, Clubhouse,
chipping a putting areas, ale aj parkoviská, príjazd
do GC a pod., kde pútajú na seba pozornosť
golfových hráčov.

Túžite po reklame,
ktorá tu ešte nebola?

ProGolf Media Vám ponúka niečo
výnimočné, nezvyčajné, jedinečné.
Priestor, ktorý by chcel mať každý.

Ale len tí výnimoční ho v skutočnosti
aj budú mať.

V súčastnej dobe máme
reklamné plochy na týchto ihriskách:
  GC Na Vrších
  GC Nová Amerika
  GC Lázně Bohdaneč
  GC Svobodné Hamry
  GC Hainburg
  GC Poysdorf
  GC Fruehling
  GC Pressburger Dunakiliti
  GC Skalica

a do konca roku 2011 ďalších 15 ihrísk na Slovensku!!!

ProGolf Media, s.r.o.
Kukorelliho 1007/2,
921 01 Piešťany
Slovenská republika

+421 904 539 001
synek@progolfmedia.eu

+421 905 430 158
marcel@progolfmedia.eu